Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC X15 - LAPAC71G & LAPAC71H - Gói trình điều khiển

Cập nhật BIOS [ACADL357] cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC X15 - LAPAC71G, LAPAC71H

Intel® NUC Software Studio cho máy tính xách tay chơi game

Công cụ loại bỏ lưu giữ hình ảnh cho các Máy tính xách tay Intel NUC sản phẩm

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI