Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nguồn điện
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'21
Sự ngắt quãng được mong đợi
2024
Các hạng mục kèm theo
(1) Power Distribution Board (Primary) VP3MPDBASSMBL

Thông tin bổ sung

Mô tả
Primary power distribution board assembly spare kit