Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nguồn điện
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'21
Sự ngắt quãng được mong đợi
2024
Các hạng mục kèm theo
(1) Power Distribution Board
(2) Management risers attached to the power distribution board

Thông tin bổ sung

Mô tả
Secondary Power Distribution Board
Assembly