Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Bo mạch Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'21
Sự ngắt quãng được mong đợi
2024
Các hạng mục kèm theo
(1) U.2 Hot Swap Backplane Assembly Front VP3U2HSBASSMBLF

Thông tin bổ sung

Mô tả
Hot-swap backplane spare for use with chassis VP3U2HAC21W0.
Supports up to 12 U.2 NVMe* SSDs