Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Cập nhật BIOS [ATJSLCPX]

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho các sản phẩm Windows® 10 64-bit và Windows* 11 dành cho NUC11AT

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Bluetooth Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC

Trình điều khiển Ethernet Realtek* (LAN) cho Windows® 10 64-bit & Windows* 11 dành cho Intel® NUC 11 Essential Kits & Máy tính mini Intel® - NUC11ATK

Trình® điều khiển Intel Graphics DCH cho các Sản phẩm Intel® NUC11AT

Intel® GNA điều khiển Bộ gia tốc Ghi điểm cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho các sản phẩm Intel® NUC11AT

Intel® Chipset Device Software hành cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho các Sản phẩm Intel® NUC11AT

Intel® Serial IO điều khiển dành cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho các Sản phẩm Intel® NUC11AT