Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Cáp Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'22
Sự ngắt quãng được mong đợi
2025
Các hạng mục kèm theo
(1) 450 mm NVMe* cable
(1) 550 mm NVMe* cable
(1) 650 mm NVMe* cable
(1) 750 mm NVMe* cable
(1) 850 mm VPP SMBUS communication cable

Thông tin bổ sung

Mô tả
Cables used to route PCIe signals from one PCIe x4 SlimSAS connector on the server board to one PCIe x4 SlimSAS connector on the backplane
Used: Intel® Server System M20NTP1UR304