Intel® 500 Series Mobile Chipsets

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Tốc độ bus
Phiên Bản PCI Express
Phiên Bản Chỉnh Sửa USB
Các tùy chọn nhúng sẵn có
TDP
Intel® RM590E Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 3.4 W
Intel® QM580E Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 2.9 W