Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Graphics DCH Driver cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ Intel® NUC 12 Extreme - NUC12DCM/Intel® NUC 12 Extreme Compute Elements - NUC12EDB

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) cho Windows 11* dành cho Bộ công cụ Intel® NUC 12 Extreme - NUC12DCM/Intel® NUC 12 Extreme Compute Elements - NUC12EDB

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Bluetooth Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC

Cập nhật BIOS [EDADLMIV]

Intel® NUC Software Studio Service for Intel® NUC Products

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

Bản vá cho sự cố LAN chờ hiện đại trên các sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 11 & 12

Intel® GNA Scoring Accelerator Driver for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs