Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Công cụ mô phỏng FPGA Intel®
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
2021
Phiên bản Mới nhất
23.1
Ngày Phát hành Mới nhất
April, 2023
Thiết bị được hỗ trợ
All Devices
Cấp phép
Paid, Need License
Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ
Windows* 10,Red Hat* Enterprise Linux* 7,Red Hat* Enterprise Linux* 8,SUSE* SLE 12

Thông tin bổ sung

Mô tả
Questa*-Intel® FPGA Edition targets Intel® FPGAs devices for Verilog, VHDL, System C and Verilog / VHDL Mixed language simulation.
Tóm lược về Sản phẩm
URL thông tin bổ sung