Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Thiết bị cấu hình FPGA Intel® EPCQ-A
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'17
Thuật in thạch bản
58 nm

Tài nguyên

Dung lượng bộ nhớ
134217728 bits
Hỗ trợ Giải nén Trên Chip
Không
Hỗ trợ Lập trình Trong Hệ thống
Hỗ trợ Xếp tầng
Không
Có thể lập trình lại
Điện áp Vận hành Được đề xuất
3.3 V

Thông số gói

Tùy chọn gói
16-pin SOIC
Kích thước gói
10.3mm x 10.3mm

Thông tin bổ sung

Bảng dữ liệu
URL thông tin bổ sung