Hệ thống máy chủ Intel® dòng M50CYP

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Hệ thống máy chủ Intel® M50CYP2UR208 Q2'21 Launched 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-P4
Hệ thống máy chủ Intel® M50CYP2UR312 Q2'21 Launched 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-P4
Hệ thống máy chủ Intel® M50CYP1UR212 Q2'21 Launched 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-P4
Hệ thống máy chủ Intel® M50CYP1UR204 Q2'21 Launched 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-P4

Dòng hệ thống máy chủ Intel® D50TNP

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Mô-đun quản lý Hệ thống máy chủ Intel® D50TNP2MHSVAC Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4
Mô-đun lưu trữ Hệ thống Máy chủ Intel® D50TNP2MHSTAC Q3'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4
Mô-đun điện toán Hệ thống máy chủ Intel® D50TNP1MHCRAC Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4
Mô-đun tăng tốc Hệ thống Máy chủ Intel® D50TNP2MFALAC Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4
Mô-đun điện toán Hệ thống máy chủ Intel® D50TNP1MHCRLC Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4
Mô-đun điện toán Hệ thống máy chủ Intel® D50TNP1MHCPAC Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4

Hệ thống máy chủ Intel® Dòng D40AMP

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Intel Server System D40AMP1MHCPAC Compute Module (1U Half-Width Air-Cooled) Q4'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Dual Socket-P4 4189

Bo mạch máy chủ Intel® Dòng D40AM

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
TDP
Intel® Server Board D40AMP1SB Launched 8.33” x 21.5” Rack Dual Socket-P4 4189 205 W

Bo mạch máy chủ Intel® Dòng D50TNP

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
TDP
Intel® Server Board D50TNP1SB Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4 270 W

Chipset Intel® dòng C620

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Tốc độ bus
Phiên Bản PCI Express
Phiên Bản Chỉnh Sửa USB
Các tùy chọn nhúng sẵn có
TDP
Chipset Intel® C621A Chipset Launched Gen 3 3 15 W
Chipset Intel® C627A Launched Gen 3 3 28.6 W
Chipset Intel® C629A Launched Gen 3 3 28.6 W