Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Cáp Dự phòng
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q2'21
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) 860 mm cable, connects add-in card x8 SlimSAS connector to HSBP x8 SlimSAS connector
(1) 1 m cable, connects add-in card x8 SlimSAS connector to HSBP x8 SlimSAS connector

Thông tin bổ sung

Mô tả
Cable for 1U and 2U systems to provide support for additional NVMe drives in front drive bay.