Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Khung lắp
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q2'21
Sự ngắt quãng được mong đợi
2026

Thông tin bổ sung

Mô tả
2U Bezel Kit