Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Cáp Dự phòng
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q2'21
Sự ngắt quãng được mong đợi
2025
Các hạng mục kèm theo
(1) 640 mm cable, connects add-in card Mini SAS HD connector to HSBP Mini SAS HD connector (RA to VT)
(1) 810 mm cable, connects add-in card Mini SAS HD connector to HSBP Mini SAS HD connector (RA to VT)
(1) 930 mm cable, connects add-in card or server board Mini SAS HD connector to HSBP Mini SAS HD connector (RA to VT)

Thông tin bổ sung

Mô tả
Cable for 1U and 2U systems to support SAS/SATA drives in front drive bay.
Usage varies depending on front drive bay configuration.