Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Spare Cable Options
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q2'21
Sự ngắt quãng được mong đợi
2026
Các hạng mục kèm theo
(1) 412/420 mm splitter cable, connects server board CPU0 x4 SlimSAS A and B connectors (RRA) to HSBP x8 SlimSAS PCIe SSD 0-1 connector (VT)
(1) 412/420 mm splitter cable, connects server board CPU1 x4 SlimSAS A and B connectors (RRA) to HSBP x8 SlimSAS PCIe SSD 2-3 connector (VT)

Thông tin bổ sung

Mô tả
Cable for 1U 4 x 2.5” system (M50CYP1UR204) to support PCIe NVMe drives in front drive bay