Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Cáp Dự phòng
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q2'21
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) 110 mm cable, connects Midplane card x8 SlimSAS connector to HSBP x8 SlimSAS connector. One cable per connection.

Thông tin bổ sung

Mô tả
Cable for2U 2.5” systems with greater than 16 PCIe NVMe drives in front bay.