Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Quạt Dự phòng
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q2'21
Sự ngắt quãng được mong đợi
2026
Các hạng mục kèm theo
Holders for full length add-in cards.

Thông tin bổ sung

Mô tả
Standard air duct (for 1U-Tall heat sink)