Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Cáp Dự phòng
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q2'21
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) 120/180 mm splitter cable, 2U Power cable for internal SATA. Power cable connects server board 3.3/5/12 V power connector to internal SATA SSD power connectors.
(1) 175 mm cable, server board Mini SAS HD connectors to internal 7-pin SATA SSD (2 ports)
(1) Sheet metal bracket for internal SATA SSDs

Thông tin bổ sung

Mô tả
Power cable for internal SATA SSDs, Mini SAS HD to 7-pin SATA, internal SATA SSD bracket.
Used in 2U systems as spare and/or accessory (M50CYP2UR208, M50CYP2UR216, M50CYP2UR224, M50CYP2UR312)