Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cạc Mở rộng khe cắm
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'21
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) Riser card

Thông tin bổ sung

Mô tả
Riser card kit for Riser Slot #3 only.
Supports two-slot PCIe* NVMe* Riser Card.
• PCIe SSD 0-1 Slot (top) (x8 electrical, x8 mechanical)
• PCIe SSD 2-3 Slot (bottom) (x8 electrical, x8 mechanical)