Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cạc Mở rộng khe cắm
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q2'21
Sự ngắt quãng được mong đợi
2026
Các hạng mục kèm theo
(1) Riser card

Thông tin bổ sung

Mô tả
Riser card for Riser Slot #2 only.
Supports:
• Slot 1 (top) – One full height/full length double-width slot
(x16 electrical, x16 mechanical)
• Slot 2 (bottom) – One full height/hall length single-width slot (x16 electrical, x16 mechanical)