Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tiện ích Truy xuất Thông tin Hệ thống (SysInfo) cho Bo mạch Máy chủ Intel® và Hệ thống Máy chủ Intel Dựa trên Chipset Intel® 621A

Tiện ích Cập nhật Vi chương trình hệ thống (SysFwUpdt) cho Bo mạch Máy chủ Intel® và Hệ thống Máy chủ Intel Dựa trên Chipset Intel® 621A

Intel® Server Board mềm cập nhật vi chương trình và BIOS Dòng M50CYP (SFUP) cho Windows* và Linux*

Intel® Server Board cập nhật vi chương trình và BIOS Dòng M50CYP cho UEFI

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Windows* dành® cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel dựa trên Chipset Intel® 621A

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) cho Linux*

Trình điều khiển mạng onboard cho các® bo mạch máy chủ và hệ thống Intel dựa trên Chipset Intel® 621A

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) Mount Clean Script

Trình điều khiển video trên tàu cho Linux * cho bảng và hệ thống máy chủ ® Intel dựa trên Chipset 621A ® Intel

Intel® Server Chipset Driver cho Windows* dành cho Bo® mạch và Hệ thống Máy chủ Intel Dựa trên Chipset Intel® 621A