Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Server Chipset Driver cho Windows* dành cho Bảng mạch Và Hệ thống Máy chủ Intel® Dựa trên Chipset Intel® 621A

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) cho Windows*

Intel® Server Board cập nhật phần cứng và BIOS gia đình M50CYP gói cập nhật cho UEFI

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Windows* cho Các bảng mạch và Hệ thống Máy chủ Intel® Dựa trên Chipset Intel® 621A