Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển bộ đọc thẻ SD cho NUC7CJYH và NUC7PJYH

Trình điều khiển DCH Đồ họa Intel® cho Windows®10 và Windows® 11 dành cho ® sản phẩm Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển dựa trên công nghệ Intel® Wireless cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển Mạng Ethernet Realtek* Gigabit cho NUC7CJY, NUC7PJY

Trình điều khiển hồng ngoại gia dụng ITE Tech* cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC

Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

Công cụ Intel® VCUST

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software cho NUC7CJY, NUC7PJY