Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn tấm tản nhiệt Dự phòng
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q2'21
Sự ngắt quãng được mong đợi
2025
Các hạng mục kèm theo
(1) Liquid Cooling VR TIMM Compound

Thông tin bổ sung

Mô tả
Liquid Cooling VR TIM to be used only for front voltage regulator on Intel® D50TNP or for center voltage regulators on Intel® D50DNP liquid-cooled modules