Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Phụ tùng và phụ kiện máy chủ Intel®
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q2'21
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(4) Pieces of TIM material.

Thông tin bổ sung

Mô tả
Thermal Interface Material Spare Kit for Liquid Cooling Loop.
To be installed in memory cooling assemblies in the liquid cooling loop.