Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn tấm tản nhiệt Dự phòng
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q2'21
Sự ngắt quãng được mong đợi
2025
Các hạng mục kèm theo
(1) Liquid Cooling VR TIMM Application Nozzle

Thông tin bổ sung

Mô tả
Liquid Cooling VR TIMM Application Nozzles to be used only for front voltage regulator thermal interface material on Intel® D50TNP liquid-cooled modules.