Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q1'21
Các hạng mục kèm theo
(1) Slimline SAS Cable x8 (CPU to Riser1) 340mm

Thông tin bổ sung

Mô tả
Cable kit for M70KLP4S2UHH system to upgrade Riser1when more than 6 PCIe Slot need it.