Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tải xuống Công® tích hợp firmware Intel® Aptio* V UEFI

Tải xuống Cập nhật BIOS [TNTGL357]

Tải xuống Trình điều® Không dây Intel® Bluetooth cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Tải xuống Trình điều® Nghệ Không dây Intel® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Tải xuống Intel® Serial IO điều khiển tốt cho các Intel® NUC thế hệ thứ 11

Tải xuống Tiện ích Đồng hồ Đồng hồ Intel® NUC

Tải xuống Intel® Chipset Device Software dành cho Intel® NUC thế hệ thứ 11

Tải xuống Trình điều® đồ họa Intel® DCH cho Intel® NUC Kit thế hệ thứ 11

Tải xuống trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho NUC11TN

Tải xuống Bộ điều khiển phân phối nguồn USB Type C cho NUC11TN