Dòng máy chủ Intel® D40AMP

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Mô-đun điện toán Hệ thống máy chủ Intel D40AMP1MHCPAC (1U nửa độ rộng làm mát bằng không khí) Q4'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Dual Socket-P4 4189

Bo mạch máy chủ Intel® D40AMP

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
TDP
Bo mạch máy chủ Intel® D40AMP1SB Launched 8.33” x 21.5” Rack Dual Socket-P4 4189 205 W

Chipset Intel® dòng C620

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Tốc độ bus
Phiên Bản PCI Express
Phiên Bản Chỉnh Sửa USB
Các tùy chọn nhúng sẵn có
TDP
Chipset Intel® C621A Chipset Launched Gen 3 3 15 W
Chipset Intel® C627A Launched Gen 3 3 28.6 W
Chipset Intel® C629A Launched Gen 3 3 28.6 W