Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Đồ họa Intel® Arc™ &; Iris® Xe - WHQL - Windows*

Đồ họa Intel® Arc™ & Iris® Xe - BETA - Windows*

Intel® Arc™ Graphics Driver - Ubuntu*

Intel® Computing Improvement Program

Tải xuống