Tìm các bo mạch máy tính để bàn tương thích

Tìm các bo mạch tương thích với Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11400F trong Công cụ tương thích máy tính để bàn Intel

Tìm các bo mạch tương thích

Chipset máy tính để bàn Intel® dòng 500

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Tốc độ bus
Phiên Bản PCI Express
Phiên Bản Chỉnh Sửa USB
Các tùy chọn nhúng sẵn có
TDP
Chipset Intel® W580 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 Không 6 W
Chipset Intel® Q570 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 Không 6 W
Chipset Intel® Z590 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 Không 6 W
Chipset H570 Intel® Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 Không 6 W
Chipset Intel® B560 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 Không 6 W
Chipset H510 Intel® Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 Không 6 W

Chipset máy tính để bàn Intel® dòng 400

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Tốc độ bus
Phiên Bản PCI Express
Phiên Bản Chỉnh Sửa USB
Các tùy chọn nhúng sẵn có
TDP
Chipset Intel® Q470 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 Không 6 W
Chipset Intel® W480 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 Không 6 W
Chipset Intel® Z490 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 Không 6 W
Chipset Intel® H470 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 Không 6 W