Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Arc™ & Iris® Xe Graphics - Windows*

Chương trình cải tiến điện toán Intel®

Tải xuống

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

Intel® Arc™ Graphics Driver - Ubuntu*