Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tải xuống Công® tích hợp firmware Intel® Aptio* V UEFI

Tải xuống Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST) cho Phần® điện toán Intel® NUC 11

Tải xuống Tiện ích Đồng hồ Đồng hồ Intel® NUC

Tải xuống Intel® Management Engine Corporate Driver cho Windows® 10 64-bit dành cho Intel® NUC 11 Compute Element

Tải xuống Trình điều® Không dây Intel® Bluetooth cho Windows® 10 64-bit intel® Phần tử điện toán NUC 11

Tải xuống Thunderbolt™ 3 điều khiển DCH cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Tải xuống Intel® GNA chấm điểm cho Intel® NUC