Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Cập nhật BIOS [EBTGLMIV]

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST) cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11

Tiện ích Đồng hồ Bấm giờ Intel® NUC

Intel® Rapid Storage Technology cho Windows® 10 64-bit cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-bit cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11

trình điều khiển Intel® Serial IO cho Bộ phận điện toán Intel® NUC 11

trình điều khiển Thunderbolt™ 3 4 DCH cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Intel® Graphics Driver cho Windows® 10 64-bit cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11

Intel® GNA điều khiển bộ gia tốc chấm điểm cho Intel® NUC