Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

BIOS Update [EBTGLMIV]

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools for Intel® NUC

Intel® NUC Pro Software Suite (NPSS) Phiên bản 2

Intel® Rapid Storage Technology cho Windows® 10 64-bit cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11

Trình điều khiển Intel Thunderbolt™ cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC 11 Compute Elements - NUC11EB &; NUC11EBv

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC 11 Compute Element

Intel® Management Engine Corporate Driver for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC 11 Compute Element