Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® GNA điều khiển bộ gia tốc ghi điểm cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho các sản phẩm Intel® NUC

Thunderbolt™ 3 và 4 DCH Driver cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

Trình điều khiển DCH Đồ họa Intel® cho Windows®10 và Windows® 11 dành cho ® sản phẩm Intel® NUC

Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST) cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11

Tiện ích Đồng hồ Bấm giờ Intel® NUC

Intel® Rapid Storage Technology cho Windows® 10 64-bit cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-bit cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11

Intel® Graphics Driver cho Windows® 10 64-bit cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11