Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® dành cho Microsoft Windows 11*

Bộ điều hợp Ethernet® Intel Gói trình điều khiển hoàn chỉnh

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho Windows® 10

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® dành cho Windows Server 2022*