Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hệ thống Máy chủ Intel® cập nhật vi chương trình và BIOS dòng M70KLP cho UEFI