Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) cho Linux*

Tiện ích Truy xuất Thông tin Hệ thống (SysInfo) cho Hệ thống Máy chủ Intel® M70KLP