Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Server System M70KLP Family BIOS và Gói cập nhật firmware cho UEFI