Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn tấm tản nhiệt Dự phòng
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q2'21
Sự ngắt quãng được mong đợi
2025
Các hạng mục kèm theo
(1) M.2 heat sink and screw
(1) M.2 Thermal Interface Material

Thông tin bổ sung

Mô tả
M.2 heat sink spare kit for liquid-cooled modules. Compatible with TNP 1U riser and TNP 1U CR riser.