Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn tấm tản nhiệt Dự phòng
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q2'21
Sự ngắt quãng được mong đợi
2025
Các hạng mục kèm theo
(1) M.2 heat sink and screw

Thông tin bổ sung

Mô tả
M.2 Heat Sink Air Cooled Assembly spare kit for air-cooled modules.
Compatible with:
* TNP 1U riser
* TNP 1U CR riser
* TNP 2U riser