Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Windows* dành cho ® và bo mạch máy chủ Intel® dựa trên Chipset Intel® 621A

Trình điều khiển mạng onboard cho các ® máy chủ Intel® hệ thống dựa trên Chipset Intel® 621A

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) cho Linux*

Intel® Server Board bios dòng D50TNP và Gói cập nhật vi chương trình hệ thống (SFUP) cho Windows* và Linux*

Intel® Server Board cập nhật chương trình cơ sở và BIOS dòng D50TNP cho UEFI

Intel® Server Debug and Provisioning Tool mở rộng Windows Admin Center

Trình ẩn phụ SNMP Intel® tiện ích Intel® Server Management độc lập cho Bo mạch máy chủ Intel® và hệ thống dựa trên Chipset Intel® 62X

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) dành cho Windows*