Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn tấm tản nhiệt Dự phòng
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q2'21
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) 2U Air-Cooled Heat Sink Rear

Thông tin bổ sung

Mô tả
2U Standard Air-Cooled Heat Sink Rear.
To be used on the following modules:
• Intel® Server System D50TNP1MHCPAC Compute Module
• Intel® Server System D50TNP2MFALAC Acceleration Module