Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Card gắn thêm
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q2'21
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) Metal bracket
(1) Extension bracket
(1) Power cable

Thông tin bổ sung

Mô tả
Accelerator card kit for Intel® Acceleration Module 2U Full-Width Air-Cooled D50TNP2MFALAC
Supports Nvidia *Tesla* V100 accelerator add-in card