Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tiện ích Cấu hình Máy chủ (syscfg) cho Bo mạch Máy chủ Intel® và Hệ thống Máy chủ Intel®

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Windows* dành® cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel dựa trên Chipset Intel® 621A

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) Mount Clean Script

Intel® Server Chipset Driver cho Windows* dành cho Bo® mạch và Hệ thống Máy chủ Intel Dựa trên Chipset Intel® 621A

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) cho Windows*

Hệ thống Máy chủ Intel® công cụ cấu hình nhiệt và ngân sách nguồn điện cho dòng sản phẩm D50TNP