Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Lưu và Khôi phục Tiện ích Cấu hình Hệ thống (syscfg) cho Bo mạch Máy chủ Intel® và Hệ thống Máy chủ Intel® Dựa trên Chipset Intel® 621 A

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) dành cho Windows*

Intel® Server Board D50TNP Family BIOS và Gói Cập nhật Chương trình cơ sở Hệ thống (SFUP) cho Windows* và Linux*

Intel® Server Board cập nhật chương trình cơ sở và BIOS dòng D50TNP cho UEFI

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Windows* cho Bo mạch máy chủ Intel® và hệ thống dựa trên Chipset Intel® 621A