Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
2009
Thuật in thạch bản
60 nm

Tài nguyên

Logic Elements (LE)
15000
Fabric and I/O Phase-Locked Loops (PLLs)
4
Maximum Embedded Memory
504 Kb
Digital Signal Processing (DSP) Blocks
56
Digital Signal Processing (DSP) Format
Multiply
Hard Memory Controllers
Không
External Memory Interfaces (EMIF)
DDR, DDR2, SDR

Thông số I/O

Maximum User I/O Count
343
I/O Standards Support
3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, Differential SSTL, Differential HSTL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL, BLVDS, PPDS

Các công nghệ tiên tiến

FPGA Bitstream Security
Không
Analog-to-Digital Converter
Không

Thông số gói

Package Options
E144, M164, M256, U256, F256, F484

Thông tin bổ sung

URL thông tin bổ sung