Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
2012
Thuật in thạch bản
28 nm

Tài nguyên

Yếu tố logic (LE)
85000
Môđun logic thích ứng (ALM)
32075
Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)
128300
Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O
6
Bộ nhớ nhúng tối đa
4.45 Mb
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
87
Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)
Variable Precision
Hệ thống bộ xử lý cứng (HPS)
Dual-core Arm* Cortex*-A9
Bộ điều khiển bộ nhớ cứng
Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)
DDR2, DDR3, LPDDR2

Thông số I/O

Tổng số I/O Người dùng Tối đa
288
Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O
3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL, HiSpi, SLVS, Sub-LVDS
Số Cặp LVDS tối đa
144
Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa
9
Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa
6.144 Gbps
IP cứng của giao thức bộ thu phát
PCIe Gen2

Các công nghệ tiên tiến

FPGA Bitstream Security
Bộ chuyển đổi tương tự sang số
Không

Thông số gói

Tùy chọn gói
F896

Thông tin bổ sung