Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
2011
Thuật in thạch bản
28 nm

Tài nguyên

Logic Elements (LE)
35500
Adaptive Logic Modules (ALM)
13460
Adaptive Logic Module (ALM) Registers
53840
Fabric and I/O Phase-Locked Loops (PLLs)
4
Maximum Embedded Memory
1.641 Mb
Digital Signal Processing (DSP) Blocks
57
Digital Signal Processing (DSP) Format
Variable Precision
Hard Memory Controllers
External Memory Interfaces (EMIF)
DDR2, DDR3, LPDDR2

Thông số I/O

Maximum User I/O Count
208
I/O Standards Support
3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL, HiSpi, SLVS, Sub-LVDS
Maximum LVDS Pairs
104
Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Transceivers
3
Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Data Rate
3.125 Gbps
Transceiver Protocol Hard IP
PCIe Gen1

Các công nghệ tiên tiến

FPGA Bitstream Security
Analog-to-Digital Converter
Không

Thông số gói

Package Options
U324, U484, F484

Thông tin bổ sung

URL thông tin bổ sung