Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
2013
Thuật in thạch bản
20 nm

Tài nguyên

Yếu tố logic (LE)
660000
Môđun logic thích ứng (ALM)
250540
Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)
1002160
Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O
32
Bộ nhớ nhúng tối đa
47.7 Mb
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
1687
Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)
Multiply, Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
Hệ thống bộ xử lý cứng (HPS)
Dual-core Arm* Cortex*-A9
Bộ điều khiển bộ nhớ cứng
Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)
DDR4, DDR3, QDR II, QDR II+, QDR IV, LPDDR3, DDR3L

Thông số I/O

Tổng số I/O Người dùng Tối đa
696
Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O
3.0 V LVTTL, 1.2 V to 3.0 V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
Số Cặp LVDS tối đa
270
Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa
48
Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa
17.4 Gbps
IP cứng của giao thức bộ thu phát
PCIe Gen3

Các công nghệ tiên tiến

FPGA Bitstream Security

Thông số gói

Tùy chọn gói
F1152, F1517

Thông tin bổ sung