Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
2013
Thuật in thạch bản
20 nm

Tài nguyên

Logic Elements (LE)
570000
Adaptive Logic Modules (ALM)
217080
Adaptive Logic Module (ALM) Registers
868320
Fabric and I/O Phase-Locked Loops (PLLs)
32
Maximum Embedded Memory
40 Mb
Digital Signal Processing (DSP) Blocks
1523
Digital Signal Processing (DSP) Format
Multiply, Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
Hard Memory Controllers
External Memory Interfaces (EMIF)
DDR4, DDR3, QDR II, QDR II+, RLDRAM 3, HMC, MoSys, QDR IV, LPDDR3, DDR3L

Thông số I/O

Maximum User I/O Count
696
I/O Standards Support
3.0 V LVTTL, 1.2 V to 3.0 V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
Maximum LVDS Pairs
324
Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Transceivers
48
Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Data Rate
17.4 Gbps
Transceiver Protocol Hard IP
PCIe Gen3

Các công nghệ tiên tiến

FPGA Bitstream Security

Thông số gói

Package Options
F1152, F1517

Thông tin bổ sung

URL thông tin bổ sung