Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'19
Thuật in thạch bản
14 nm

Tài nguyên

Yếu tố logic (LE)
1325000
Môđun logic thích ứng (ALM)
449280
Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)
1797120
Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O
16
Bộ nhớ nhúng tối đa
114 Mb
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
2592
Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)
Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
Hệ thống bộ xử lý cứng (HPS)
Quad-core 64-bit ARM* Cortex*-A53
Bộ điều khiển bộ nhớ cứng
Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)
DDR, DDR2, DDR3, DDR4, Intel® Optane™ Persistent Memory, QDR II, QDR II+, RLDRAM II, RLDRAM 3

Thông số I/O

Tổng số I/O Người dùng Tối đa
528
Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O
3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
Số Cặp LVDS tối đa
264
Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa
32
Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa
28.9 Gbps
Bộ thu phát Điều chế Biên độ Xung (PAM4) Tối đa
8
Tốc độ Dữ liệu Điều chế Biên độ Xung (PAM4) Tối đa
57.8 Gbps
IP cứng của giao thức bộ thu phát
PCIe Gen3, PCIe Gen4, 10/25/100G Ethernet

Các công nghệ tiên tiến

Siêu đăng ký
FPGA Bitstream Security

Thông số gói

Tùy chọn gói
F1760

Thông tin bổ sung

Bảng dữ liệu
URL thông tin bổ sung