Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
2013
Thuật in thạch bản
14 nm

Tài nguyên

Yếu tố logic (LE)
378000
Môđun logic thích ứng (ALM)
128160
Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)
512640
Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O
8
Bộ nhớ nhúng tối đa
32 Mb
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
648
Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)
Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
Hệ thống bộ xử lý cứng (HPS)
Quad-core 64-bit ARM* Cortex*-A53
Bộ điều khiển bộ nhớ cứng
Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)
DDR4, DDR3, DDR2, DDR, QDR II, QDR II+, RLDRAM II, RLDRAM 3, HMC, MoSys

Thông số I/O

Tổng số I/O Người dùng Tối đa
392
Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O
3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
Số Cặp LVDS tối đa
120
Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa
24
Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa
28.3 Gbps
IP cứng của giao thức bộ thu phát
PCIe Gen3, 100G Ethernet

Các công nghệ tiên tiến

Siêu đăng ký
FPGA Bitstream Security

Thông số gói

Tùy chọn gói
F1152

Thông tin bổ sung